Zarządzenie Nr 9/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

 

Na podstawie § 22 pkt. 1 i § 26 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej ustalonego Zarządzeniem Nr 3/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej zarządzam, co następuje:

 1. Z dniem 01 stycznia 2018 roku ustalam rozkład czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w następujący sposób:
  • Poniedziałek: 8:00 – 17:00
  • Wtorek: 7:00 – 15:00
  • Środa: 7:00 – 15:00
  • Czwartek: 7:00 – 15:00
  • Piątek: 7:00 – 14:00
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.