NABÓR UCZESTNIKÓW DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MOTARZYNIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej informuje, iż trwa nabór uczestników do powstającego w Motarzynie Środowiskowego Domu Samopomocy osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzania czynności psychicznych.

Pobyt w Domu następuje za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie świadczył usługi między innymi w ramach indywidualnych i zbiorowych treningów mających na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. ks. Antoniego Kani 26, pok. nr 2 lub telefonicznie pod nr: 59 8131564, 59 8412189.