ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2020

dotyczące świadczenia usług z zakresu rehabilitacji domowej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.

 1. Zamawiający:
  1. NABYWCA: Gmina Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a,76-248 Dębnica Kaszubska, NIP 839-21-92-397
  2. ODBIORCA: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu rehabilitacji domowej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w ramach programu ,,Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta będą realizowane 2 razy w tygodniu u każdego z uczestników ( 2x1h x 10 uczestników= 20h) Ogółem 20 godzin tygodniowo u wszystkich uczestników programu.
 3. Termin realizacji zamówienia: od 01 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 4. Kryterium wyboru oferty:
  1. Proponowana cena za 1 h świadczenia usługi oraz spełnienie następujących warunków:
   1. Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe: technik fizjoterapii/rehabilitacji uprawniające do wykonywania zawodu fizjoterapeuty/rehabilitanta,
   2. Minimum roczne doświadczenie w pracy jako fizjoterapeuta/ rehabilitant wiedza na temat osób i elementów wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
   3. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
   4. Umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność,
   5. Zaangażowanie, dyspozycyjność i wytrwałość.
 5. Sposób przygotowania oferty.
  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej na komputerze lub nieścieralnym atramentem, bądź długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty.
  1. Proszę o przesłanie oferty e-mailem na adres: ops.debnicaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. pocztą tradycyjną lub osobiście do Ośrodka, pokój nr 6 w terminie do 15 czerwca 2020 r. do godz. 1400.