Akty prawne na podstawie których przyznawana jest Karta Dużej Rodziny:

  1. Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
  2. Ustawa  z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny