AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROGRAM RODZINA 500+ :

  1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  2. Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
  3. Rozporządzenie w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego