Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębnica Kaszubska została powołana na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 z późn.zm.) zarządzeniem nr 8/2019 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 28 stycznia 2019 roku, zmienionym zarządzeniem nr 43/2019 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 22 marca 2019 r. oraz zarządzeniem nr 153/2020 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 1 września 2020 r.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Bartosik Daniel
  2. Budzich Michał
  3. Fiedot Danuta
  4. Kumpin Barbara
  5. Szocik Anna
  6. Piotr Reszka
  7. Ireneusz Ziółkowski - przewodnicząca komisji
  8. Szpadzińska Małgorzata