Instytucjami współpracującymi z Zespołem Interdyscyplinarnym są:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
 2. Komenda Powiatowa Policji w Słupsku
 3. Posterunek Policji w Dębnicy Kaszubskiej
 4. Gminne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja działające w Gminie Dębnica Kaszubska,
 5. Powiatowe placówki oświatowe: szkoły ponadgimnazjalne
 6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
 7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnicy Kaszubskiej
 8. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Słupsku
 9. Ochrona zdrowia - lekarz rodzinny, pielęgniarki środowiskowe
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
 11. Organizacje pozarządowe
 12. Punkt Konsultacyjny dla rodzin z problemami alkoholowymi i ofiar przemocy domowej w Dębnicy Kaszubskiej

Gdzie szukać pomocy jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej, Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 26, tel. 59 8131 564
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Słupsk ul. Sienkiewicza 20, tel. 59 841 43 11
 • Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Słupsk ul. Sienkiewicza 20, tel. 59 841 43 11
 • Komenda Powiatowa Policji, Słupsk ul. 3 Maja 1, tel. 59 848 01 00
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 16 a, tel. 59 8131 305
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002
 • Policyjny Telefon Zaufania 800 120 226
 • Punkt Informacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „TAMA”, Słupsk ul. Sienkiewicza 7, tel. 59 84140 46
 • Pedagodzy szkolni