Gdzie składać wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach „Programu 500+” ?

Realizacja świadczenia wychowawczego do gminy. Zadanie to zostało nałożone na wójta, który korzystając z możliwości ustawowych upoważnił kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.

Na terenie Gminy Dębnica Kaszubska realizatorem „Programu 500+” będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.

Druki wniosków są do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26 pokój nr 4 i 5, (sekcja świadczeń rodzinnych), lub na stronie internetowej www.opsdebnicakaszubska.pl.

Wypełnione wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od dnia 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną lub od dnia 1 kwietnia 2021 roku tradycyjnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska, pokój nr 4 i 5 (sekcja świadczeń rodzinnych).